Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne pozwalają na generowanie coraz większej ilości energii elektrycznej, która często znacząco przekracza potrzeby gospodarstwa domowego – szczególnie w ciągu dnia, gdzie zazwyczaj nie korzysta się z większości urządzeń elektrycznych, a zasilanie podtrzymuje jedynie stan ich uśpienia. Jak można wykorzystać nadwyżki prądu wyprodukowane w instalacji fotowoltaicznej?

Zwiększenie autokonsumpcji

Wysokiej jakości instalacje fotowoltaiczne, jakie znajdziesz na Esoleo.pl, umożliwiają uzyskanie dużej ilości energii elektrycznej z promieniowania słonecznego niezależnie od pory roku. W przypadku braku możliwości skorzystania z akumulatorów, które byłyby w stanie przechwycić energię wytworzoną przez instalację i przechować ją do wieczora lub ranka, rozwiązaniem które będzie prowadzić do zwiększenia autokonsumpcji, będzie planowanie większych prac z wykorzystaniem energochłonnych urządzeń – jak odkurzanie czy pranie – na dzień wolny od pracy. Świetnym rozwiązaniem jest również korzystanie z darmowej energii na utrzymywanie temperatury w domu – z użyciem przykładowo klimatyzacji – przez cały dzień, dzięki czemu zmniejszona zostanie konieczność intensywnego ogrzewania czy ochładzania pomieszczeń po powrocie do domu.

Inwestycja w fotowoltaikę z magazynem energii

Doposażenie instalacji fotowoltaicznej w magazyn energii , to kolejny sposób na wykorzystanie nadmiar wyprodukowanego prądu. Dzięki skorzystaniu z możliwości odpowiednio dobranego magazynu energii https://www.esoleo.pl, możliwe jest bowiem długotrwałe przechowywanie energii, która spożytkowana może być w niemal dowolnym momencie i w dowolnym celu przez użytkownika instalacji – przykładowo w bardziej pochmurne dni czy w nocy. Dzięki takiej możliwości dodatkowo zwiększona zostaje autokonsumpcja, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie rachunków za energię elektryczną.

Carport dla samochodu elektrycznego – wykorzystaj nadmiar prądu dla zwiększenia swojej mobilności

Nadmiar prądu wyprodukowany z fotowoltaiki z powodzeniem posłużyć może do zasilania samochodu elektrycznego czy innych urządzeń mobilnych zasilanych elektrycznie – jak hulajnogi elektryczne, skutery czy rowery. Koniecznym jest w tym względzie posiadanie magazynu energii lub gniazdka energetycznego bezpośrednio zasilanego przez prąd produkowany z instalacji elektrycznej. Nadmiar energii może zatem wykorzystany zostać do przemieszczania się w całkowicie darmowy sposób, z jednoczesnym zredukowaniem negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Pompa ciepła – nadmiar energii w formie darmowego ogrzewania

Pompa ciepła jest urządzeniem zasilanym elektrycznie, które z wykorzystaniem energii, jaka generowane jest przez ruchy powietrza umożliwia generowanie ciepła na potrzeby ogrzewania nieruchomości i podgrzewania wody użytkowej. W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną (w szczególności instalacją wyposażoną w magazyn energii), produkującą całkowicie darmową energię, staje się bezkosztowym sposobem na wykorzystanie nadmiaru prądu elektrycznego przez jego przemianę w energię cieplną. Takie działanie pozwala na stworzenie domu niskoemisyjnego i wysoce energooszczędnego.

Sprzedaż nadwyżki do sieci energetycznej

Nadwyżka produkowanej energii elektrycznej może być również sprzedawana zakładowi energetycznemu. Jest to rozwiązanie, z którego korzystać będą w szczególności podmioty i gospodarstwa domowe, które nie dysponują możliwością kumulowania nadmiarowych kilowatów i samodzielnego ich wykorzystania. Sprzedaż bowiem energii do sieci i konieczność jej ponownego zakupu w przypadku ograniczonej produkcji z fotowoltaiki, jest aktualnie niezbyt korzystnym rozwiązaniem, z uwagi na przyjęcie rozwiązań przeliczeniowych – każda oddana do sieci publicznej ilość energii jest sprzedawana bowiem w cenach sprzedaży, a zakupywana musi być w wyższych – cenach dystrybucyjnych.

Jak zatem widać, nadmiar energii wyprodukowany przez instalację fotowoltaiczną nigdy nie przepadnie – niezależnie od jej wyposażenia w dodatkowe elementy magazynujące. Niemniej jednak, dzięki ich pomocy można zdecydowanie zwiększyć autokonsumpcję, czerpiąc z fotowoltaiki zdecydowanie więcej.

Artykuł przypisany do: