Częstą praktyką jest dokonanie ustnych ustaleń z fachowcem lub firmą remontową. Co ma być zrobione, w jakie zakresie i za jakie wynagrodzenie (czyli zawarcie umowy ustnej, ważnej i wystarczającej, o ile remont idzie zgodnie z planem). Jednak przed rozpoczęciem prac dla celów dowodowych warto spisać wszystkie ustalenia, sporządzając umowę.

Co powinna zawierać umowa

Umowa powinna zawierać: dane wykonawcy i zlecającego remont, adres. Zakres prac, termin ich rozpoczęcia i zakończenia, odpowiedzialność za szkody, wynagrodzenie (i co się na nie składa – tylko wykonanie czy też zakup materiałów). Ponadto kary umowne za opóźnienie prac, termin usunięcia ewentualnych wad.

Warto zawrzeć w niej szczegółowy zakres prac, jakie mają być wykonane, oraz kosztorys. W wypadku remontu przeważnie spisuje się umowę o dzieło, na przykład remontu podłogi czy malowania. Jeśli jednak remont obejmuje duży zakres prac i ingerencji, częściej zawierana jest umowa o roboty budowlane. W umowie warto zapisać, jak rozliczane będą dodatkowe prace (których wcześniej nie można było przewidzieć). Wykonawca nie powinien ich przeprowadzać bez porozumienia z osobą zlecającą remont.

 Zaliczka czy zadatek?

Na rzecz wykonania prac można wpłacić zaliczkę lub zadatek (po wykonaniu remontu są wliczane w cenę). Jeśli umowa nie została wykonana, zaliczka powinna wówczas zostać zwrócona. Zadatek w tej sytuacji będzie zwrócony w podwójnej wysokości. W przypadku rozwiązania umowy za zgodą obu stron zadatek jest zwracany w kwocie wpłaconej. Należy też wiedzieć, że w trakcie remontu często rozliczamy się za wykonanie poszczególnych etapów.

Wszystkie pośrednie wpłaty warto dokumentować z podpisem zlecającego i wykonawcy, aby uniknąć nieporozumień. Po zakończeniu prac zlecający remont może przyjąć wykonane prace lub zażądać poprawek w określonym terminie. Ostateczne rozliczenie najlepiej zostawić na koniec, kiedy wszystkie prace i niezbędne poprawki będą skończone.

 

Artykuł przypisany do: